JAVNO SAVJETOVANJE NA PRIJEDLOG ODLUKE O UČEŠĆU RODITELJA U CIJENI SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU MATULJI

Sukladno članku 48. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) propisano je da Dječji vrtić koji je osnovala jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga na način kako utvrdi predstavničko tijelo.

Prijedlogom Odluke predlaže se povećanje sufinanciranja cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Matulji koje se odnosi na troškove proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića Matulji zajedno sa područnim odjelima te povećanjem pedagoškog standarda boravka djece u Dječjem vrtiću Matulji, a sve zbog iskazane velike nužnosti za istim.

Povećanje troškova koje se predlaže ovom Odlukom odnosi na troškove plaća za četvero djelatnika i to 3 odgajatelja i 1 osoba-tehničko osoblje koji će se zaposliti u područnom vrtiću Veli Brgud.
Za posebne programe ranog učenja stranog jezika cijena boravka djece u Dječjem vrtiću Matulji uvećana je za 25% u odnosu na cijenu redovnog cjelodnevnog i poludnevnog programa.

Sadašnjom Odlukom o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Matulji koja je donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji dana 1.12.2011. godine, a objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 41/11 utvrđeno je, da je roditelj dužan plaćati u cjelodnevnom programu vrtića i jaslica iznos od 675,00 kn, a u poludnevnom programu vrtića iznos od 350,00 kn. Ekonomska cijena vrtića temeljem važeće Odluke iznosi za cjelodnevni program vrtića i jaslica 2.250,00 kn, a za poludnevni program vrtića 1.390,00 kn.
U privitku obrazloženja dajemo vam tabelarni prikaz ekonomske cijene susjednih vrtića i učešće roditelja u ekonomskoj cijeni susjednih vrtića.

Donošenjem ove Odluke predlaže se staviti Van snage važeća Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Matulji koja je donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji 01. prosinca 2011. godine a ista je objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 41/11.

Općinski Načelnik Općine Matulji upućuje prijedlog Odluke o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji na javno savjetovanje. Javno savjetovanje otvoreno je od 13.7.2018. do 24.7.2018. godine, odnosno u trajanju od 12 dana radi početka nove pedagoške godine 2018./2019.

Sve primjedbe i prijedloge na tekst Odluke mogu se za vrijeme trajanja savjetovanje uputiti na slijedeće kontakte:
– drustvene.djelatnosti@matulji.hr
– biserka.gadzo@matulji.hr

Nacrt prijedloga i odluku pogledajte ovdje.