JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KAMATA NA KREDITE ZA 2017.

Dana 5.11.2017. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi ostvarenja prava na sufinanciranje kamata za 2017. godinu za poduzetnike s područja Općine Matulji posebno za mlade i žene poduzetnice.

Javni poziv je otvoren do 25.11.2017.

Prilog:

1. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI OSTVARENJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAMATA ZA 2017. GODINU

2. OBRAZAC 1. – IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

3. ODLUKA O SUFINANCIRANJU KAMATA ZA 2017. GODINU ZA PODUZETNIKE S PODRUČJA OPĆINE MATULJI