JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
KLASA: 372-03/18-01/0062
URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-18-0002
Matulji, 27.5.2018.

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 27.5.2018.

J A V N I N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji

 

I. PREDMET ZAKUPA:

a) poslovni prostor u suterenu zgrade u Matuljima, Maršala Tita 1,

površine  63,97 m2

Namjena:  ostale uslužne djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine iznosi   1.343,37 kuna bez PDV-a

– poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina.

b) poslovni prostor u prizemlju zgrade u Matuljima, Maršala Tita 1,

površine  30 m2

Namjena:  Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama

– početni iznos mjesečne zakupnine iznosi   1.732,50 kuna bez PDV-a

– poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina.

c) poslovni prostor u Društvenom domu Rupa, Rupa 43, površine 118 m2.

Namjena: ostale uslužne djelatnosti

– početni iznos mjesečne zakupnine iznosi  1.239,00 kuna bez PDV-a

– poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina.

Kompletnu dokumentaciju preuzmite ovdje!