Javna savjetovanja

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE MATULJI 

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA U 2020.GODINI

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEĆE PROGRAM GRAĐENJA KOM.INFR

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE PROGRAM ODRŽAVANJA KOM.INFR.

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE IZMJENA ODLUGE PRIKUPLJANJE OTPADA

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE PRORAČUN 2020

_____________________

ODLUKA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA – javno savjetovanje

– obrazac odluka o financiranju polit.stranaka

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA – javno savjetovanje

– obrazac odluka o koeficijentima

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU – link

— OBRAZAC PROGRAM GRAĐENJA KOM.INFR – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU – link

— OBRAZAC PROGRAM ODRŽAVANJA KOM.INFR. – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA – link

— OBRAZAC ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRUŽANJU JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG  I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I USLUGE POVEZANE S TOM JAVNOM USLUGOM – link

— OBRAZAC IZMJENA ODLUGE PRIKUPLJANJE OTPADA – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE MATULJI – link

— OBRAZAC KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN PLAĆA – link

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu – LINK

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi – LINK

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade – LINK

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Općine Matulji – LINK