Javna nabava

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave: Upravljanje projektom „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Osojnica“

POZIV
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
TROŠKOVNIK

_______

wordPRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA-ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MATULJI,OBJEKT VELI BRGUD I OSNOVNE ŠKOLE DERAGO GERVAIS BREŠCA,PODRUČNI ODJEL VELI BRGUD

wordPRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA-IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA OPĆINE MATULJI S KOLNO PJEŠAČKIM PRISTUPOM I PARKIRALIŠTEM

 

wordIZVJEŠĆE O PROVEDENOM PREDHODNOM SAVJETOVANJU

 

wordPravilnik

 

wordIZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

 

wordUPUTA O POSTUPANJU U NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA

 

word

LISTA SPOSOBNIH PONUDITELJA ZA NABAVU  ROBA, RADOVA I USLUGA U 2019 G.

 

wordPRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA-RADOVI NA PROŠIRENJU GROBLJA BREŠCA

PLAN NABAVE ZA 2019.

 

wordPLAN NABAVE OPĆINE MATULJI ZA 2018. GODINU 

 

wordI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

 

wordII IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MATULJI

 

wordIII. DOPUNA REGISTRA UGOVORA JAVNE NABAVE

 

word

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MATULJI ZA 2017. GODINU

 

word

I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

 

wordPLAN NABAVE OPĆINE MATULJI ZA 2017. GODINU

 

wordII DOPUNA REGISTRA UGOVORA JAVNE NABAVE

 

wordI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MATULJI ZA 2016. GODINU

 

wordII Izmjene plana nabave

 

wordIII Izmjene plana nabave

 

wordIV Izmjene plana nabave

 

wordPLAN NABAVE OPĆINE MATULJI ZA 2016. GODINU

 

word PLAN NABAVE OPĆINE MATULJI ZA PERIOD 1.1.-31.3. 2016. GODINU

 

word  I DOPUNA PLANA NABAVE OPĆINE MATULJI ZA PERIOD 1.1.-30.6. 2016. GODINU

 

word I. DOPUNA REGISTRA UGOVORA JAVNE NABAVE

 

word
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MATULJI ZA 2015. GODINU

word
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MATULJI ZA 2015. GODINU

word
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MATULJI ZA 2015. GODINU  

word
IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MATULJI ZA 2015. GODINU

pdf
PLAN NABAVE OPĆINE MATULJI 2015.

pdfPlan nabave 2013.

 

pdfRegistar ugovora

 

word

Izjava o sukobu interesa