IZVODE SE RADOVI NA PROČELJU I KROVIŠTU OBJEKTA PODRUČNE ŠKOLE I DJEČJEG VRTIĆA U RUKAVCU

U sklopu provedbe projekta energetske obnove područne škole i dječjeg vrtića u Rukavcu u tijeku je izvođenje radova na sanaciji i dodatnoj izolaciji pročelja i krovišta. Svrha projekta je energetskom obnovom zgrade područne škole i dječjeg vrtića osigurati uvjete za smanjenje potrošnje energije za grijanje i hlađenja na godišnjoj razini od najmanje 77,80% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje i hlađenje prije provedbe projekta te smanjiti razinu emisije CO2 u okoliš za najmanje 54%, što će korisnicima škole i dječjeg vrtića osigurati kvalitetniji i ugodniji prostor za rad. Nakon završetka energetske obnove objekt područne škole i dječjeg vrtića u Rukavcu će iz energetskog razreda C prijeći u A+.

Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora” (Ref. oznaka KK.04.2.1.04). Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Stalnom koordinacijom svih dionika u procesu energetske obnove, Općina Matulji nastoji u planiranom roku dovršiti sve predviđene radove prema projektnoj dokumentaciji, a voditeljica projekta Astra Gašparini naglašava da se osim na ovom objektu, na području Općine Matulji izvode i radovi na energetskoj obnovi zgrade Općine Matulji te su nedavno dovršeni radovi energetske obnove područne škole i dječjeg vrtića u Jušićima.

 

Sadržaj ovog priopćenja za medije isključiva je odgovornost Općine Matulji.