IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU

Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kamp odredištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj – IZVJEŠĆE