IZMJENA VOZNOG REDA NA LINIJI BR. 34A (Matulji-Rukavac-Bregi-Anđeli)

Od ponedjeljka, 11. rujna 2017. godine na snazi je novi vozni red na liniji br. 34A.

Na liniji 34A (Matulji-Rukavac-Bregi-Anđeli) pomaknut je polazak br. 51 (iz mjesta Anđeli) sa 10:35 na 10:25 kako bi se održala veza autobusa u Matuljima na polazak br. 49 (Matulji) u 10:40 sati koji sa Kastva prometuje do Pobri da bi se ostvarila veza sa Opatijom (Pobri – Opatija) u 10:45 sati.

Više na 34-35a-37-11_09_2017.

Općina Matulji