Projekt Energetska obnova zgrade Općine Matulji

Energetska obnova zgrade Općine Matulji na adresi Trg maršala Tita 11, Matulji

 

Ukupna vrijednost projekta: 3.123.746,00 kn

Bespovratna EU sredstva –  825.377,43 kn

 

Cilj projekta: Provedbom mjera energetske učinkovitosti ostvariti uštede u godišnjoj potrošnji energije u objektu od Qh,nd  53.430,09 kWh/a odnosno 67,79% u odnosu na početno stanje prije obnove te smanjenje emisije CO2 od 64,62%

Mjere energetske učinkovitosti koje se provode na objektu: toplinska izolacija vanjskih zidova i ravnog krova te zamjena dijela vanjske stolarije, ugradnja visokoučinkoviti sustav za grijanje i hlađenje

Trajanje projekta: 9.2018. – 9.2020.

Energetski razred: prije obnove C, nakon obnove A

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ (Ref. oznaka KK.04.2.1.04)

Program iz kojeg se projekt financira: u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Matulji.

www.strukturnifondovi.hr