DANI ZDRAVLJA I KULTURE ZDRAVOG ŽIVOTA (EKO SAJAM, PREDAVANJA, BESPLATNI SPRECIJALISTIČKI PREGLEDI, NATJECANJE U KUHANJU, RADIONICE NA TEMU MENTALNOG ZDRAVLJA, EKOLOŠKE RADIONICE I PROGRAMI ZA DJECU) – 06.10.-14.10.2017.