3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OP
ĆINA MATULJI

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/13-01/6
URBROJ: 2156-04-01/13-1
Matulji, 15.7.2013.

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 26/09, 38/09 i 8/13)

S a z i v a m

3. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

koja će se održati dana 25. 7. 2013. god. (č e t v r t a k) u 17,00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Više...

POZIV NA DRUGU KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Druga konstituirajuća sjednica općinskog vijeća Općine Matulji održati će se u četvrtak, 4. srpnja 2013. godine s početkom u 17 sati u vijećnici Općine Matulji (Trg Maršala Tita 11)

Dnevni red pročitajte u nastavku teksta.

Više...

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Matulji održati će se u četvrtak, 20. lipnja 2013. godine u 17 sati u Vijećnici Opčine Matulji, Trg Maršala Tita 11.

Dnevni red i poziv nalazi se u članku.

Više...