30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/20-01/0002
URBROJ. 2156-04-01/01-01/20-0002
U Matuljima 30.01.2020.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),

S a z i v a m

30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 11. veljače 2020. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/19-01/0010
URBROJ. 2156-04-01/02-01/19-2
U Matuljima 22.11.2019.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),

S a z i v a m

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 10. prosinca 2019. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik

KLASA: 021-05/19-01/0009
URBROJ. 2156-04-01/02-01/19-2
U Matuljima 16.10.2019.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18)

S a z i v a m

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 29. listopada 2019. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/0008
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0002
Matulji, 16.09.2019

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18)

S a z i v a m

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 26. rujna 2019. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/19-01/0007
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0001
Matulji, 12.07.2019

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18)

S a z i v a m

26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 23. srpnja 2019.
godine (utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0001
Matulji, 07.06.2019

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18)

S a z i v a m 

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 18. lipnja 2019.
    godine (utorak)
    s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/0005
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0003
Matulji, 29.04.2019

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18)

S a z i v a m

 sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 09. svibnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 021-05/19-01/0004

URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0003
Matulji, 18.03.2019

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18)

S a z i v a m

23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 28. ožujka 2019. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
KLASA: 021-05/19-01/0002
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0003
Matulji, 21.01.2019

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18)
sazivam  22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 31. siječnja 2019. godine (četvrtak) , s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Više...

DOPUNA DNEVNOG REDA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/0015
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0005
Matulji, 11.12.2018

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18), a u vezi članka 64., stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“ broj: 38/09, 16/13, 8/14 i 22/14)

dopunjujem Dnevni red 

  1. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 20. prosinca 2018. godine (četvrtak), s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Više...