23. Sjednica Općinskog vijeća – Pozivi za odbore

sjednice_odbora9. SJEDNICA ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE, KAPITALNE PROJEKTE I STRATEŠKI RAZVOJ

25. SJEDNICA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Više...

Dan kulture Općine Matulji 2015.

dan_kulture_2015

Više...

Sajam ljekovitog bilja

sajam_ljekovitog_bilja

Više...

Zajedno do zdravlja 2015.

zajedno_zdravlja_2015

Više...

23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/8
URBROJ: 2156-04-01-15-1
Matulji, 14. rujna 2015.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14 i 29/14)

S  a  z  i  v  a  m

    23. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 24. rujna 2015. god. (četvrtak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

Čakavski bardi

cakavski_bardi-2015

Više...

4. ZNANOST I UMJETNOST NA ULICI

festival_znanosti_2015_matulji

Više...

Dan Puževega komuna

dan_puzevega_komuna

Više...

ODLIČNA ATMOSFERA OBILJEŽILA PRVI MATULJSKI TEATAR FEST ”MATAFUN“

matafun_2015 (1)Prošlog petka i subote u Općini Matulji održan je Matulji teatar fest za djecu i mlade pod nazivom „MaTaFun“. Suradnjom Općine Matulji i Teatra OZ koji je dugogodišnji izvođač predstava u školama i vrtićima Općine Matulji pokrenut je ovaj festival s ciljem da se ponude kvalitetni programi za djecu i mlade u vrijeme ljetnih praznika te u sklopu njih predstave kazališna ostvarenja kako profesionalnih tako i amaterskih dječjih kazališta.

Iako je zamišljeno da se program održi na krovu matuljske dvorane i da zadnjeg vikenda pred školu djeca i roditelji provedu ležerno druženje na otvorenom , kiša je pomutila planove pa su programi preseljeni u Hangar.

Usprkos kiši atmosfera je i u Hangaru bila odlična...

Više...

ODLUKE O SUFINANCIRANJU AUTOBUSNOG PRIJEVOZA UČENICIMA I STUDENTIMA

word
Sufinanciranje autobusnog prijevoza učenicima srednjih škola

word
Sufinanciranje autobusnog prijevoza učenicima Osnovnih škola

word
Sufinanciranje autobusnog prijevoza redovnim studentima sa prebivalištem na području Općine Matulji


word
Sufinanciranje autobusnog prijevoza redovnim učenicima/studentima s prebivalištem na području Općine Matulji koji studiraju odnosno pohađaju srednjoškolsko obrazovanje izvan područja Primorsko-goranske županije

Više...