KUD UČKA I MLADI TALENTI OPĆINE MATULJI

kud_ucka_mladi_talenti

Više...

POZIV NA ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

sjednice_odbora Poziv za treću sjednicu Odbora za društvene djelatnosti preuzmite ovdje

Više...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI OSTVARENJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAMATA ZA 2016. GODINU

obavijest_matuljiDana 8.11.2016. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi ostvarenja prava na sufinanciranje kamata za 2016. godinu za poduzetnike s područja Općine Matulji posebno za mlade i žene poduzetnice

Javni poziv je otvoren do 28.11.2016.

Prilog:
1.     JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI OSTVARENJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAMATA ZA 2016. GODINU
2.     ODLUKA O SUFINANCIRANJU KAMATA ZA 2016. GODINU ZA PODUZETNIKE S PODRUČJA OPĆINE MATULJI

Više...

3. DAN DOMAĆE JABUKE I PROIZVODA OD JABUKA

3_dan_domace_jabuke_rvm_01

Više...

POZIV ZA ODBOR: PRVA SJEDNICA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

obavijest_matulji1. Sjednica Odbora za izbor i imenovanje

Više...

BLAGDAN SVIH SVETIH

svi_sveti_2016

Više...

Oglas Hrvatskih cesta vlasnicima nekretnina u k.o. Volosko i k.o. Matulji radi rješavanja imovinskopravnih odnosa na projektu dogradnje raskrižja državne ceste D3 (Matulji-tunel Učka) s državnom cestom D8 i rekonstrukciji raskrižja („Kuk“) državne ceste D8 s D66.

obavijest_matulji Oglas s kopijama katastra i popisom čestica možete vidjeti ovdje.

Više...

Završen postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji

obavijest_matulji Odluku možete preuzeti na ovom linku

Više...

Završen postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, i 78/15), članka 23. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj. 64/08 i 80/13) i članka 43. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14), Općinski načelnik Općine Matulji je dana 7. listopada 2016. godine donio Odluku da za Strateški razvojni program Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Odluku preuzmite na ovom linku

Više...

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Odluku preuzmite na ovom linku

Više...