PROSINAC ZA RODITELJE

Prosinac je vrijeme obiteljskog  druženja, sreće i darivanja. Obično je to vrijeme darivanja djece, no  ove godine Općina Matulji i Udruga Malenica odlučili su darivati upravo roditelje  brojnim besplatnim predavanjima i radionicama koje će provesti psihologinje Nataša Jelenić Herega i Tamara Sremec te  socijalna pedagoginja Sanja Lampret.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Matulji prikupljanjem pismenih ponuda možete preuzeti OVDJE.

Više...

29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/19-01/0010
URBROJ. 2156-04-01/02-01/19-2
U Matuljima 22.11.2019.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),

S a z i v a m

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 10. prosinca 2019. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

JAVNA SAVJETOVANJA O ODLUKAMA

Otvorena su javna savjetovanja   o prijedlogu programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, o prijedlogu programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,  o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom te o prijedlogu odluke o koeficijentima za obračun plaće, službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu općine Matulji.

Više...

Najavljen boksački spektakl ‘Noć šampiona Matulji 2019’ – Prihod od ulaznica namijenjen je Dječjoj bolnici Kantrida za onkološke potrebe

Sav prihod od ulaznica namijenjen je Dječjoj bolnici Kantrida za onkološke potrebe i nabavku monitora za nadzor životnih funkcije. Ulaznice za oba dana moguće je kupiti već od ovog petka internetskom prodajom preko mojekarte.hr dok će se dio ulaznica moći kupiti na prodajnom mjestu na ulazu Školsku sportsku dvoranu svakog radnog dana i subotu od 10 do 12 sati te od 16 do 18:30 sati.

Pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije i Općine Matulji sljedećeg vikenda (30.11.-1.12.) održat će se sportsko-zabavni spektakl „Noć šampiona Matulji 2019“.

Više...

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022.GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
KLASA: 400-08/19-01/0009
URBROJ: 2156-04-01/02-01/19-8
Matulji, 15.11.2019.godine

JAVNO SAVJETOVANJE O
PRIJEDLOGU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022.GODINU

Više...

IZLOŽBA AUTORA VLADIMIRA GUDCA POD NAZIVOM ‘CORPO MORTO’

Više...

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU DJECE ZA POKLON SV. NIKOLE

Općina Matulji poziva sve roditelje djece predškolske dobi (od navršene prve godine do polaska u školu) s prebivalištem na području Općine Matulji koja ne pohađaju Dječji vrtić Matulji, kao ni njegove područne odjele da prijave svoje dijete za poklon Sv. Nikole.

Više...

ZIMOVANJE KOPE

Više...

RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE OPĆINI MATULJI TEKU PO PLANU

Početkom listopada započeli su radovi na energetskoj obnovi zgrade Općine Matulji te je postavljena fasadna skela sa skelskim platnom, sanirana su oštećena područja na pročelju, postavljena je termoizolacija na vanjske zidove i privode se kraju radovi na sanaciji i postavi izolacije na ravnom krovu zgrade.

Više...