DOZVOLJENO LOŽENJE VATRE NA OTVORENOM

Počevši od 28. travnja 2020. do 1. lipnja 2020. može se vršiti spaljivanje biljnog otpada u okućnicama i vrtovima, Odlukom zapovjednika JVP Opatija Gordana Filinića.

Spaljivanje biljnog otpada, odnosno loženje vatre na otvorenom dozvoljeno je uz prethodno odobrenje JVP Opatija. U slučaju povećane opasnosti od požara Odluka o zabrani spaljivanja biljnog otpada, odnosno loženju vatre na otvorenom bit će donesena ponovno.

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0001
Matulji, 27. 04. 2020.

Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

U Općinu Matulji, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto referent-komunalni redar (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene dužeg vremena odsutnog službenika zbog bolovanja.

Više...

OBAVIJEST O POČETKU RADA RECIKAŽNOG DVORIŠTA MATULJI

Na osnovu informacije koju smo zaprimili od strane KD Komunalac d.o.o., obavještavamo javnost  da će od ponedjeljka 27.04.2020. godine ponovno započeti rad reciklažnog dvorišta Matulji u Jurdanima u uobičajenom radnom vremenu, nakon stanke uvjetovane poduzetim mjerama u suzbijanju širenja pandemije.

Molimo građane da kod dolaska na reciklažno dvorište poštuju mjere socijalne distance te da koriste sredstva zaštite .

Također bi zamolili građane za strepljenje budući će u reciklažno dvorište moći ući jedan po jedan korisnik.

Više...

O PRODUŽENJU PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA CORONA VIRUS-A (COVID-19) ZA PODRUČJE OPĆINE MATULJI

Obavještavamo javnost da je općinski načelnik donio odluku kojom se produžuju mjere usmjerene suzbijanju širenja bolesti Covid 19 na području Općine Matulji, a koje se uvedene odlukom od 16.ožujka 2020.godine.

Više...

32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
KLASA: 021-05/20-01/0005
URBROJ: 2156-04-01/02-01/20-2
Matulji, 17.04.2020.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18) i članka 62.stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji,

S a z i v a m

32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 18. travnja 2020. godine (subota).

Više...

PRIOPĆENJE O ODRŽANOM SASTANKU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MATULJI

Dana, 16.04.2020.godine, u prostorima Općine Matulji je održan sastanak Stožera civilne Općine Matulji na kojemu su uz članove Stožera bili nazočni i epidemiolog iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a-Ispostava Opatija dr.med. spec. epidemiologije Mario Sušanj, općinski načelnik, zamjenica općinskog načelnika te pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji.

Više...

GRADSKI BIBLIOBUS

 

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj za prodaju nekretnina z.č.1824 k.o. Matulji, z.č.1932 k.o. Bregi, z.č.1921 k.o. Bregi i z.č.210 k.o. Lipa – link

Više...

SRETAN USKRS

 

Više...

VAŽNO!!! OBAVIJEST VEZANA UZ PROPUSNICE ZA NAPUŠTANJE MJESTA PREBIVALIŠTA

Poštovani građani Općine Matulji,

Kako smo najavili, temeljem raspoloživih uputa nadležnih tijela, dostavljamo nove informacije vezane uz izdavanje propusnica.

Zahtjevi za propusnice moći će se dostaviti na dva načina:

1. putem sustava e-Propusnica Ministarstva uprave http://epropusnice.gov.hr

2. putem on-line obrasca dostupnog na web stranici Općine Matulji matulji.hr ili na facebook-u Općine Matulji, a KOJI ĆE BITI DOSTUPAN OD PONEDJELJKA 6.04.2020.GODINE

Više...