NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE STUDENATA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Općinski načelnik na temelju članka 3. Odluke o uvjetima za stipendiranje studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 35/10, 41/10, 31/13 i 24/16) objavljuje dana 27.09.2019.g. NATJEČAJ ZA  STIPENDIRANJE STUDENATA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Više...

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Općinski načelnik na temelju članka 4. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 35/10, 41/10 i 24/16) objavljuje dana 27.09.2019. NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Više...

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Matulji, 26.09.2019.

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Odluka se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu kojem je u članku 98.propisano je da Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.

Više...

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Matulji, 26.09.2019.

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Više...

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O AUTOTAKSI PRIJEVOZU

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Matulji, 26.09.2019.

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O AUTOTAKSI PRIJEVOZU

Stupanjem na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu dana 7. svibnja 2018. godine, stavljene su van snage odluke jedinica lokalne samouprave o obavljanju autotaksi prijevoza, pa tako i Odluka o autotaksi prijevozu Općine Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 16/10).

Više...

KUZMOVA 2019.

Više...

OBAVIJEST – MOBILNI KOFER

Obavještavamo građane Općine Matulji da će se tijekom mjeseca listopada 2019. godine na području nadležnosti Općine Matulji nalaziti prijenosni šalter za obavljanje upravnih poslova (mobilni kofer) i to dana 02.10.2019. godine, u vremenu od 12,00 do 13,30 sati u prostorijama općinske uprave Općine Matulji, Matulji Trg Maršala Tita 11.

Više...

ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA I POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA PROJEKTU ENERGETSKE OBNOVE PODRUČNE ŠKOLE I DJEČJEG VRTIĆA U RUKAVCU

U ponedjeljak 23. rujna 2019. godine u Općini Matulji je održana početna konferencija i potpisivanje ugovora o izvođenju radova na projektu „Energetske obnove zgrade Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić, područna škola Rukavac i Dječjeg vrtića Matulji, objekt Rukavac na adresi Rukavac 89a, Matulji.“

Više...

BESPOVRATNA SREDSTVA IZ EU FONDOVA ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADE OPĆINE MATULJI

Dana 20.09.2019. u prostorijama Općine Matulji svečano je potpisan ugovor o izvođenju radova na projektu „Energetska obnova zgrade Općine Matulji na adresi Trg maršala Tiata11, Matulji“ između Općine Matulji i predstavnika izvođača radova, tvrtke X.O.A. Gradnja iz Rijeke.

Projekt energetske obnove zgrade Općine Matulji provodi se u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ (Ref. oznaka KK.04.2.1.04).

Više...

27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI – POZIVI NA SJEDNICE ODBORA

Poziv na 13. sjednicu Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša – link

Poziv na odbor za proračun i financije – link

Poziv na sjednicu Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost – link

Više...