ZAVRŠENI RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE OPĆINE MATULJI

U centru Matulja završeni su radovi na energetskoj obnovi zgrade Općine Matulji u sklopu projekta “Energetske obnove zgrade Općine Matulji na adresi Trg maršala Tita 11, Matulji, ukupne vrijednosti 3.123.746,00 kn.

Više...

MIĆA ZVONČARSKA SMOTRA

Više...

POZIV ZA SJEDNICU ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Poziv za sjednicu Odbora za društvene djelatnosti – LINK

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE

Jurdani 17. siječnja 2020.g.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Uprava KOMUNALAC d.o.o. Jurdani raspisuje

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine

I. Predmet prodaje je:

 Predmet prodaje je kuća s pripadajućim zemljištem (dvorištem) površine 216 m2, poznatija kao javna vaga, izgrađena na gr.č. 395/1, upisana u zk.ul. br. 1131, k.o Volosko i z.č. 80/1 – dvorište površine 277 m2, upisane u zk.ul. br. 1027, k.o. Volosko.

 POGODNOST: Izmijenjeni UPU Grada Opatije dozvoljava nadogradnju kata na navedenoj nekretnini u istim tlocrtnim gabaritima.

             Početna cijena: 1.710.000,00 kn neto

            Jamčevina:          171.000,00 kn neto

Više...

OBAVIJESTI PO RASPISANIM NATJEČAJIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU

Viši savjetnik za tehničke poslove i investicije – obavijest

Viši stručni suradnik za proračun i financije – obavijest

Viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu javnih davanja – obavijest

Voditelj odsjekla za proračun i financije – obavijest

Više...

PUST VA OPĆINE MATULJI 2020.

 

 

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 944-05/20-01/0001
URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-20-0001
Matulji, 17.1.2020.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), i Zaključka  Općinskog Vijeća Općine Matulji od 10.12.2019. ,a u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

                                                  NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

POZIV NA PREZENTACIJU PROJEKTA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU DRUGOG KOLOSIJEKA, MODERNIZACIJA I OBNOVA NA PRUŽNOJ DIONICI ŠKRLJEVO – RIJEKA – JURDANI

Poštovani,

Pozivamo vas na prezentaciju Projekta „Izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani“, koja će se održati u četvrtak 23. siječnja 2020. godine s početkom u 10,30 sati u vijećnici Grada Rijeka, Korzo 16, Rijeka.

Više...

NASTAVAK SURADNJE NA PROJEKTU INTEGRIRANOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

U Salonu Grada Rijeke, potpisan je Ugovor o nastavku poslovne suradnje na provedbi uključivanja željeznice u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke.

U sklopu projekta integriranog putničkog prijevoza vlakovima HŽ Putničkog prijevoza i autobusima Autotroleja i tijekom 2020. godine nastavlja se suradnja kojom korisnici željezničkog i autobusnog prijevoza u gradsko-prigradskom prijevozu Grada Rijeke mogu koristiti jedinstvenu putnu kartu koja omogućava vožnju autobusom i vlakom.

Više...

MANIFESTACIJOM ‘PET DO POLNA’ ZAKLJUČIT ĆE SE BOŽIĆNE ŠETAMANI

Manifestacijom ‘Pet do polna’ koja je na rasporedu posljednjeg dana ove godine Matuljci će ispratiti staru godinu. Tom prilikom u centru mjesta zapjevat će klape Šufit i Skalin te Trio Bajs, a zbog održavanja programa vrijedit će posebna regulacija prometa.

Više...