DAN OSLOBOĐENJA MATULJA – 03.05.2017.

U srijedu 03.05.2017. godine, polaganjem vijenca, na groblju u Matuljima u 10,45 sati i na centralnom spomeniku u Matuljima u 11 sati obilježiti će se Dan oslobođenja Matulja.

Vijence će položiti delegacija Općine Matulji i Udruge antifašističkih boraca i antifašista Liburnije – podružnica Matulji.

Općina Matulji

Više...

LIPA PAMTI

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

LOKALNI IZBORI 2017.

U svezi provedbe lokalnih izbora koji će se održati dana 21. svibnja 2017. godine

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Matulji dežura u zgradi Općinske uprave Općine Matulji na adresi Matulji, Trg Maršala Tita 11.
dana 21. travnja 2017. od 12:00 do 16:00 h ,
dana 22. i 23. travnja 2017. od 10:00 do 14:00 h
i dana 24. travnja 2017. od 12:00 do 17:00 h

Općinsko izborno povjerenstvo će putem web stranice Općine Matulji obavijestiti o vremenu dežurstva za ostale dane.

UREDOVNO VRIJEME

Sukladno obvezatnoj uputi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske KLASA:013-06/17-01/08 URBROJ:507-02/02-17-7 od 20. travnja 2017.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Matulji dežura u zgradi Općine Matulji, Matulji, Maršala Tita 11. u sljedećem rasporedu:

Više...

SRETAN USKRS

uskrs_matulji_2017

Više...

JAVNA OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018. GODINU

obavijest_matuljiObjavu možete preuzeti na ovom linku

Više...

USKRŠNJI PROGRAM

uskrsnji program 2017

U četvrtak 13.04.2017. godine u 16,30 sati u holu Općine Matulji održati će se otvorenje izložbe slika Likovne udruge Matulji pod nazivom „Masline“, dok će se u petak, 14.04.2017. godine od 11 – 13 sati na trgu ispred Općine Matulji održati preduskršnje druženje građana uz prigodnu marendu, frigane ribe i glazbeni program.

Više...

PRVI KORACI U 3D PRINTANJU U FOLIOTU

obavijest_matuljiUdruga Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji provodi niz radionica za djecu i mlade kao što su kreativne, plesne, filmske, dramske, jezične radionice u kojima djeca i mladi razvijaju svoje kreativne potencijale. Svjesna važnosti razvijanja tih potencijala i u STEM području, Udruga je postala dio STEM revolucije što je njezin početak u organizaciji radionica iz toga područja.

Više...

Svjetski dan zdravlja – Besplatna kulinarska radionica u Foliotu

obavijest_matuljiSvjetski dan zdravlja (World Heath Day) obilježava se svake godine 7. travnja pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a počeo se slaviti od 1950. godine. Dan zdravlja obilježava se kako bi se dodatno skrenula pozornost na razna pitanja o zdravlju čovjeka, što naravno ne bi trebalo biti predmetom interesa samo jednog dana u godini.

Više...

ODLUKA O NEODOBRAVANJU SPALJIVANJA STAVLJA SE IZVAN SNAGE

obavijest_matuljiOdluku možete preuzeti na ovom linku

Više...