ČESTITKA POVODOM DANA DRŽAVNOSTI

 

Više...

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 350-02/18-01/0005
URBROJ: 2156/04-01-3-06-20-0271
Matulji, 29.05.2020.

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Matulji KLASA: 350-02/18-01/0005, URBROJ: 2156-04-01-3-06-20-0270 od 29. svibnja 2020. godine, nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji

1. Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji održat će se, u razdoblju od 8. lipnja 2020. do 23. lipnja 2020. godine.

Više...

OBAVIJEST

Povodom  DANA DRŽAVNOSTI,  30.05. 2020.   u 10,00 sati predstavnici  Općine   Matulji  ,   Udruge dragovoljaca veterana domovinskog rata – ogranak Matulji   i  UAB-a Liburnije  položiti   će  vijence   i zapaliti svijeće   na spomen obilježje   poginulih  branitelja  Domovinskog rata na groblju  Matulji .

 

Jedinstveni upravni odjel

 

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ODSJEK ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0007
URBROJ: 2156/04-03-01/2-20-0001
Matulji, 27. 05.2020.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Odsjek za samoupravu i upravu

Više...

ODLUKA O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU

Poštovani građani! Skrećemo Vam pažnju da je spaljivanje korova, odnosno biljnog otpada, u vašim vrtovima i okućnicama zabranjeno od 01. lipnja, jer tada stupa na snagu ODLUKA O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU a koja traje do 31. listopada.

Više...

20. SJEDNICA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Poziv na 20. Sjednicu Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša – link

Više...

PRIOPĆENJE O UVJETIMA I NAČINU PRIJEMA STRANAKA U RAZDOBLJU 25.SVIBNJA DO 01.LIPNJA

Obavještavamo javnost da je općinski načelnik donio dana 22.svibnja 2020.godine Odluku prema kojoj će Općina Matulji ponovno omogućiti prijem stranaka ali u ograničenim slučajevima i uvjetima.

Više...

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA RADNE ZONE R-6

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 350-01/20-01/0002
URBROJ: 2156/04-01-3-06-20-0005
Matulji, 14.05.2020.

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji kao nositelj izrade, daje

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG
PLANA UREĐENJA DIJELA RADNE ZONE R-6

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU MIJEŠANOG NASIPNOG MATERIJALA

Javni natječaj za prodaju miješanog nasipnog materijala preuzmite OVDJE.

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME RADI ZAMJENE DJELATNIKA NA BOLOVANJU – KOMUNALNI REDAR; OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PROVJERE KANDIDATA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0010
Matulji, 15.05..2020.

O B A V I J E S T

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na temelju raspisanog Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji – Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent-komunalni redar (1izvršitelj, m/ž) – u daljnjem tekstu: Oglas

Više...