NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 100-01/18-01/0022
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0003
Matulji, 07.01.2019.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 4/18– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za proračun i financije, na radno mjesto referent za knjigovodstvo proračunskih prihoda (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

KLASA: 100-01/18-01/0021
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0003
Matulji, 21.12.2018

OBAVIJEST

 za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za proračun i financije na radno mjesto viši stručni suradnik za proračun i financije.

 U „Narodnim novinama“ broj 114. dana 19.12.2018. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za proračun i financije na radno mjesto viši stručni suradnik za proračun i financije (1 izvršitelj m/ž).

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-KOORDINATOR PROJEKTA EU UP. 02.2.2.08.0063 – DJEČJI VRTIĆ MATULJI – MJESTO CJELOVITOG RAZVOJA DJETETA, ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROVEDBE EU PROJEKTA

OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 100-01/18-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0003 
Matulji, 18.12.2018.

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-KOORDINATOR PROJEKTA EU UP. 02.2.2.08.0063 – DJEČJI VRTIĆ MATULJI – MJESTO CJELOVITOG RAZVOJA DJETETA, ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROVEDBE EU PROJEKTA

Datum.18.12.2018.

U Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, dana 14.12.2018. objavljen je oglas za prijam u službu za radno mjesto Koordinator projekta EU UP. 02.2.2.08.0063 – Dječji vrtić Matulji – mjesto cjelovitog razvoja djeteta, za obavljanje poslova provedbe EU projekta (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Općine Matulji 27.12.2018. godine.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj možete preuzeti na ovom linku

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj preuzmite na ovom linku.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE AUTORSKIH PROJEKATA I PROJEKATA IZDAVAŠTVA U 2018.g.

Na temelju članka 43., točke 26. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 26/09,38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15, 39/15 i 7/18), Općinski načelnik dana 18. listopada 2018. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE AUTORSKIH PROJEKATA I PROJEKATA IZDAVAŠTVA U 2018.g. koji možete preuzeti ovdje.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora poslovnog prostora u vlasništvu Općine Matulji  (Trg Maršala Tita 2) preuzmite na ovom linku.

Više...

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 6. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Matulji, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

  1. ODGOJITELJ/ICA – 4 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme
  2. EDUKACIJSKI REHABILITATOR ILI LOGOPED – 1 izvršitelj/ica na određeno puno  radno vrijeme
  3. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica  na  određeno nepuno  radno vrijeme (20 sati tjedno)
  4. KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica  na određeno nepuno  radno vrijeme (20 sati tjedno)
Više...

5. BRGUD PO STARINSKI

Više...

NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE STUDENATA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Natječaj za stipendiranje studenata preuzmite ovdje.

Više...