NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj preuzmite na ovom linku.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE AUTORSKIH PROJEKATA I PROJEKATA IZDAVAŠTVA U 2018.g.

Na temelju članka 43., točke 26. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 26/09,38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15, 39/15 i 7/18), Općinski načelnik dana 18. listopada 2018. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE AUTORSKIH PROJEKATA I PROJEKATA IZDAVAŠTVA U 2018.g. koji možete preuzeti ovdje.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora poslovnog prostora u vlasništvu Općine Matulji  (Trg Maršala Tita 2) preuzmite na ovom linku.

Više...

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 6. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Matulji, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

  1. ODGOJITELJ/ICA – 4 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme
  2. EDUKACIJSKI REHABILITATOR ILI LOGOPED – 1 izvršitelj/ica na određeno puno  radno vrijeme
  3. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica  na  određeno nepuno  radno vrijeme (20 sati tjedno)
  4. KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica  na određeno nepuno  radno vrijeme (20 sati tjedno)
Više...

5. BRGUD PO STARINSKI

Više...

NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE STUDENATA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Natječaj za stipendiranje studenata preuzmite ovdje.

Više...

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola preuzmite ovdje.

Više...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA 2018. GODINU

Dana 21.9.2018. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2018. godinu.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava u Proračunu Općine Matulji za 2018. godinu, a najkasnije do 20.12.2018. godine.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj preuzmite na ovom linku

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

    NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...