NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj za prodaju nekretnina z.č.1824 k.o. Matulji, z.č.1932 k.o. Bregi, z.č.1921 k.o. Bregi i z.č.210 k.o. Lipa – link

Više...

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Općinski načelnik
KLASA: 612-01/20-01/0005
URBROJ: 2156-04-01/2-01/20-3
Matulji, 23.03.2020.

OBAVIJEST

VEZANO UZ RASPISANI JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.GODINU, OBAVJEŠTAVAMO SVE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA DA SE:

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0004
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0001
Matulji,16.03.2020.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

U Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto Stručni suradnik/ica za tehničke poslove (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Više...

POZIV NA 19. SJEDNICU ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Poziv na 19. sjednicu Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – LINK

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (Službene novine PGŽ broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14,29/14,47/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), članka 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2020.godinu (Službene novine PGŽ broj 32/19) te članka 6. Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva iz Proračuna Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/16) Općina Matulji, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU , ZAKUP I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI ,PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 944-05/20-01/0008
URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-20-0001
Matulji, 2.3.2020.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13),  Zaključka  Općinskog Vijeća Općine Matulji od 11.2.2020. i  članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje

 

                          NATJEČAJ ZA PRODAJU , ZAKUP I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI ,PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI U DRUŠTVENOM DOMU HANGAR U MATULJIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 372-03/20-01/0015
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0002
Matulji, 17.02.2020.

Obavijest

Općinski načelnik Općine Matulji sukladno članku 4. stavku 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13, 17/14 i 8/19) raspisao je dana 17.02.2020. godine Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Matulji u Društvenom domu Hangar u Matuljima, 43.Istarske divizije 10, Matulji, površine 100,00 m2.

Više...

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA ZVONČARSKE SMOTRE DANA 22.02.2020.GODINE

OPĆINA MATULJI
JEDNISTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 335-02/20-01/0005
URBROJ: 2156-04-01/02-01/20-1
Matulji, 04.02.2020.godine

PREDMET: Poziv za dostavu ponude za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja Zvončarske smotre dana 22.02.2020.godine

Općina Matulji kao organizator poziva zainteresirane gospodarske subjekte registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dostavu ponude za pružanje ugostiteljskih usluga dana 22.02.2020.godine u sklopu Zvončarske smotre.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 944-05/20-01/0001
URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-20-0001
Matulji, 17.1.2020.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), i Zaključka  Općinskog Vijeća Općine Matulji od 10.12.2019. ,a u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

                                                  NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Natječaj preuzmite OVDJE

Više...