PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

U razdoblju od 06.listopada 2020. do 13.listopada 2020. godine provodi se ponovna javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

Objava ponovne javne rasprave IV. IiD PPUOM – link

Cjeloviti materijal možete preuzeti OVDJE.

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

Natječaj preuzmite OVDJE.

Obavijest preuzmite OVDJE.

Više...

OBAVIJEST O RASPISANIM NATJEČAJIMA ZA DODJELU STIPENDIJA

Obavještavamo sve zainteresirane učenike i studente da je Općinski načelnik dana 29.rujna 2020.godine objavio

  • Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku godinu 2020/2021
  • Natječaj za stipendiranje studenata za akademsku godinu 2020/2021

Više...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA 2020. GODINU

Dana 28.9.2020. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2020. godinu.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava u Proračunu Općine Matulji za 2020. godinu, a najkasnije do 18.12.2020. godine.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj preuzmite OVDJE.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Natječaj možete preuzeti OVDJE.

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ODSJEK ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0007
URBROJ: 2156/04-03-01/2-20-0001
Matulji, 27. 05.2020.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Odsjek za samoupravu i upravu

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU MIJEŠANOG NASIPNOG MATERIJALA

Javni natječaj za prodaju miješanog nasipnog materijala preuzmite OVDJE.

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME RADI ZAMJENE DJELATNIKA NA BOLOVANJU – KOMUNALNI REDAR; OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PROVJERE KANDIDATA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0010
Matulji, 15.05..2020.

O B A V I J E S T

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na temelju raspisanog Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji – Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent-komunalni redar (1izvršitelj, m/ž) – u daljnjem tekstu: Oglas

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0001
Matulji, 27. 04. 2020.

Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

U Općinu Matulji, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto referent-komunalni redar (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene dužeg vremena odsutnog službenika zbog bolovanja.

Više...