NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 6. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Matulji, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

  1. ODGOJITELJ/ICA – 4 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme
  2. EDUKACIJSKI REHABILITATOR ILI LOGOPED – 1 izvršitelj/ica na određeno puno  radno vrijeme
  3. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica  na  određeno nepuno  radno vrijeme (20 sati tjedno)
  4. KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica  na određeno nepuno  radno vrijeme (20 sati tjedno)
Više...

5. BRGUD PO STARINSKI

Više...

NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE STUDENATA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Natječaj za stipendiranje studenata preuzmite ovdje.

Više...

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola preuzmite ovdje.

Više...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA 2018. GODINU

Dana 21.9.2018. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2018. godinu.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava u Proračunu Općine Matulji za 2018. godinu, a najkasnije do 20.12.2018. godine.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj preuzmite na ovom linku

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

    NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Javni natječaj preuzmite ovdje.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA IZ PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2018.

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), te Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva iz Proračuna Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/16) Općina Matulji, objavljuje:

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Natječaj pogledajte na ovom linku

Više...