KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 023-01/21-01/0011
URBROJ. 2156-04-03-01/21-0001
U Matuljima 19. srpnja 2021.godine

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

S a z i v a

konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 28. srpnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 19.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

Više...

ZAPISNIK I OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA INTERVJUA

Zapisnik o ostvarenom broju bodova kandidata za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji – Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent/ica-komunalni redar (2 izvršitelja, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca preuzmite OVDJE.

Više...

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Obavijest preuzmite OVDJE.

Više...

ISPRAVAK NATJEČAJA

U Natječaju za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Općine Matulji prikupljanjem pismenih ponuda ,objavljenom u Novom listu dana 26.6.2021. točan broj z.č. iz t. 2. Natječaja glasi :“z.č.4697/2“.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu općine Matulji prikupljanjem pismenih ponuda preuzmite OVDJE.

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/21-01/0003
URBROJ: 2156-04-03-01/21-0004
Matulji, 23.06.2021.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), sukladno Planu prijma u službu za 2021.godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/21 i 14/21), raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Više...

ODLUKA O RASPODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA – OBRAZOVANJE, KULTURA, SOCIJALNA SKRB

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava – obrazovanje, kultura, socijalna skrb

Više...

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA ORGANIZACIJU DOGAĐANJA U SKLOPU MANIFESTACIJE “MATULJSKE LJETNE VEČERI“

Poziv za dostavu ponude za organizaciju događanja u sklopu manifestacije “Matuljske ljetne večeri“ preuzmite OVDJE.

Više...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU

Dana 10.5.2021. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2021. godinu.

 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava u Proračunu Općine Matulji za 2021. godinu, a najkasnije do 17.12.2021. godine.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

KLASA: 944-05/21-01/0023
URBROJ: 2156/04-03-01/52-21-0002
Matulji, 22.04.2021.godine

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije
“ 26/09,38/09 i 08/13), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U
VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...