NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj možete preuzeti na ovom linku

Više...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA 2017. GODINU

Dana 6.9.2017. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2017. godinu.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava u Proračunu Općine Matulji za 2017. godinu, a najkasnije do 31.12.2017. godine.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA IZ PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2017.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje poljoprivrede i zaštite okoliša.

Prilog: Odluka u attachu

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

 Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu općine Matulji prikupljanjem pismenih ponuda možete preuzeti na ovom linku

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE

 Obavijest možete preuzeti na ovom linku

Više...

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO REFERENT-KOMUNALNI REDAR

 Obavijest možete preuzeti na ovom linku…

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE

Kompletnu dokumantaciju preuzmite na ovom linku…

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-REFERENT-KOMUNALNI REDAR

 Kompletnu dokumantaciju preuzmite na ovom linku…

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

natjecajKompletnu dokumantaciju preuzmite na ovom linku..

Više...