NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U RUPI; NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DRUŠTVENI DOM RUPA

Natječaj za zakup poslovnog prostora u Rupi; natječaj za davanje u zakup Društveni dom Rupa preuzmite OVJDE.

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/21-01/0003
URBROJ: 2156-04-03-01/21-0003
Matulji, 26.03.2021.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), sukladno Planu prijma u službu za 2021.godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/21), raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Raspisuje se natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za samoupravu i upravu, na radno mjesto Viši savjetnik za provedbu projekata iz područja društvenih djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Matulji prikupljanjem pismenih ponuda-link

Više...

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U RUPI; NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DRUŠTVENI DOM RUPA

Zakup poslovnog prostora u Rupi; natječaj za davanje u zakup Društveni dom Rupa – link

Više...

NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu općine Matulji prikupljanjem pismenih ponuda preuzmite OVDJE.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj možete preuzeti OVDJE.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021.

Obavještavamo sve udruge i druge organizacije civilnog društva da je dana 01. veljače 2021.godine objavljen

 JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Javni natječaj preuzmite OVDJE.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU, ZAMJENU I ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj preuzmite OVDJE.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13,17/14, 8/19 i 9/20 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana   23.11.2020.

Više...