9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/0015
UBROJ: 2156/04-01-3-02/17-0001
Matulji, 22.12.2017

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst i 39/15)

S a z i v a m

9. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 27. prosinca 2017. godine (srijeda) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. a) Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu

Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković

b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić

2. a) Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić

b) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić

3. a) Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Proračuna Općine Matulji za 2018.godinu i projekcije 2019.-2020.godine

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić

b) Donošenje Proračuna Općine Matulji za 2018.godinu i projekcije 2019.-2020.godine

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić

4. a) Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2018.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić

4.b) Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2018.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić

Napomena: uz prijedlog 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji dostavljam Vam Odluku o obustavi od primjene Proračuna Općine Matulji za 2018. godinu i projekcije 2019.-2020. godine Općinskog načelnika KLASA: 011-01/17-01/0034 UR. BROJ:2156/04-01-3-02-17-0001 koja mi je dostavljena 20. prosinca 2017. godine.

Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.

Materijale za 9. Sjednicu preuzmite na ovom linku.

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v.r.