8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/0014
URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0002
Matulji, 02.12.2017

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst i 39/15)

S a z i v a m

8. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 13. prosinca 2017. godine (srijeda) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić

2. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić

3. Donošenje Proračuna Općine Matulji za 2018. godinu i Projekcije 2019.-2020. godine

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Voditeljica Odsjeka za Proračun i financije Helena Stanić

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2018. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Voditeljica Odsjeka za Proračun i financije Helena Stanić

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji

Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković

6. Donošenje Programa o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji u 2018. godini

Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković

8. Donošenje Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Voditeljica Odsjeka za Proračun i financije Helena Stanić

9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za razdoblje listopad-prosinac 2017. godine

Izvjestiteljica: Voditeljica Odsjeka za Proračun i financije Helena Stanić

10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 2887/2 k.o. Kućeli

Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko pravna pitanja Vedran Kinkela

11. Donošenje Odluke u imovinsko – pravnom predmetu Goran Peloza

Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko pravna pitanja Vedran Kinkela

NAPOMENA: Uz točku 1. predloženog dnevnog reda dostavljamo Vam izmijenjeni prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Materijali pod točkom 2. i točkom 4. predloženog dnevnog reda dostavljeni su vam putem elektroničke pošte 15. studenog 2017. godine i u papirnatom obliku 17. studenog 2017. godine.

Uz točku 3. predloženog dnevnog reda dostavljamo vam izmijenjeni prijedlog Programa proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji, dok su vam ostali prijedlozi programa dostavljeni u elektroničkom obliku 15. studenog 2017. i u papirnatom obliku 17. studenog 2017. godine.

Osim toga dostavljamo i prijedlog Proračuna Općine Matulji za 2018. i Projekcija za 2019.-2020. godinu koji se objavljuju u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.

Kompletne materijale za 8. sjednicu preuzmite ovdje!

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec.