7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/16-01/11
URBROJ: 2156-04-01-16-1
Matulji, 14.11.2016.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14,29/14, 4/15– pročišćeni tekst i 39/15)

S a z i v a m

7. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati 24.11.2016.(četvrtak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2016. godinu

Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković

 1. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Ronald Puharić rukovoditelj

Odsjeka za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

 1. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Ronald Puharić rukovoditelj Odsjeka za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

 1. Donošenje Proračuna Općine Matulji za 2017. godinu i Projekcije za 2018. – 2019. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i zamjenici Općinskog načelnika Eni Šebalj i Vedran Kinkela

 1. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2017. godinu

Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković

 1. Donošenje Odluke u imovinsko- pravnom predmetu Simčić Josip-otkup zemljišta u k.o. Lipa

Izvjestitelj: Darjan Buković, predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja općinskog vijeća Općine Matulji

 1. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnoga dobra u k.o. Lipa

Izvjestitelj: Darjan Buković, predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja općinskog vijeća Općine Matulji

 1. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića Matulji

Izvjestitelj: Marin Klanac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje općinskog vijeća Općine Matulji

 1. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Matulji sa Zakonom o prostornom uređenju

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i viši stručni suradnik za prostorno uređenje Smiljana Veselinović

 1. Prijedlog Zaključka o izradi i objavi pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Matulji

Izvjestitelj: viši stručni suradnik za prostorno uređenje Smiljana Veselinović

 1. Donošenje Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu

Izvjestitelj: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Biserka Gadžo

Napomena: materijal uz prvu točku predloženog dnevnog reda dostavljen Vam je u materijalima 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji dana 24.10.2016.

Materijali uz predložene točke 2.,3.,4. i 5. dnevnog reda dostavljeni su Vam dana 09.11.2016. godine.

Uz prijedlog točke 8.- uvid u materijal cjelokupne natječajne dokumentacije podnositeljice možete izvršiti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravom odjelu Općine Matulji.

Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274-114.

Kompletne materijale za 7. Sjednicu možete preuzeti na ovom linku

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Mladen Prenc,dr.med.