2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/0007
URBROJ: 2156-04-01-3-02-17-0001
Matulji, 11.07.2017.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 39/15)

S a z i v a m

2. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 21.07.2017. godine (petak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji:

a) Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

b) Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko pravna pitanja

c) Odbora za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata

d) Odbora za proračun i financije, kapitalne projekte i strateški razvoj

e) Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo

f) Odbora za komunalno gospodarstvo

g) Odbora za društvene djelatnosti

h) Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb

i) Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša

j) Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj

k) Odbora za sport i tehničku kulturu

l) Odbora za predstavke i pritužbe

m) Odbora za međunarodna, međužupanijska, međugradska i međuopćinska pitanja

Izvjestitelj : Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, Goran Lučin, mag.oec.

Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na broj telefona 274-114.

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc.oec., v.r

Kompletne materijale za 2. sjednicu Općinskog vijeća preuzmite ovdje