15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/11
URBROJ: 2156-04-01-14-1
Matulji, 10.10.2014.

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09.38/09. i 8/13).

S  a  z  i  v  a  m

15. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  21. 10 .2014. god. (utorak) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i    r e d:

 • Usvajanje zapisnika sa 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji
 • Pisano očitovanje Općine Matulji u postupku pred Trgovačkim sudom u Rijeci Posl.br. St-1048/13,
  Izvjestitelj: Općinski načelnik
 • Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora  na području Općine Matulji ,
  Izvjestitelj: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, Biserka Gadžo,
 • Donošenje Odluke o nerazvrstanim  cestama
  Izvjestitelj: Voditeljica  Odsjeka  za samoupravu i upravu  Jedinstvenog upravnog odjela, Ljubomira Vrh,
 • Donošenje Odluke  o  povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog  komunalnog otpada ,
  Izvjestitelj:  Zamjenik Općinskog načelnika, Alen Ružić

Ukoliko  je netko od vijećnika Općinskog vijeća  spriječen  prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj  dolazak opravdate    tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274-114.

zip Materijale za 15. Sjednicu Općinskog vijeća možete preuzeti na ovom linku!

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić