13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/8
URBROJ: 2156-04-01-14-1
Matulji,  11.7.2014.

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09., 38/09. i 8/13).

S  a  z  i  v  a  m

 13. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  23.7.2014. god.   (srijeda) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Read More

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i    r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji

2. Izvještaji o poslovanju trgovačkih društava u suvlasništvu Općine Matulji

za razdoblje 1.1.2013.-31.12.2013.godine:

a) Komunalac d.o.o. Opatija

I z v i j e s t i t e lj: direktor društva Ervino Mrak

b) Regionalne Veletržnice Rijeka – Matulji d.d. Matulji

I z v i j e s t i t e lj: direktor društva Thierry Randisi

c)  “ Nove Liburnije“ d.o.o. Opatija

I z v i j e s t i t e lj :  prokurist društva Dražen Kurpis

d) Žičare Učka d.o.o. Opatija

I z v i j e s t i t e lj: prokurist Milorad Stanić

e) Obavijest o statusu društva Miklavja LC d.o.o. Matulji

I z v i j e s t i t e lj: Odvjetnik Alen Bošković

3. Donošenje Odluke u imovinsko-pravnom predmetu Anto Kalaš-otkup zemljišta u K.O. Puži

I z v i j e s t i t e lj: predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja Denis Požar

4. Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana uređenja 7 stambene zone „Puhari“

I z v i j e s t i t e lj i: Općinski načelnik Mario Ćiković   i

Viši referent za prostorno uređenje Smiljana Veselinović

5. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji

I z v i j e s t i t e lj: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Biserka Gadžo

6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića  Matulji

I z v i j e s t i t e lj: predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji Goran Šaina


7.
Donošenje I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.

I z v i j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

8. Donošenje I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2014. i Projekcije za 2015. i   2016.

I z v i j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

Ukoliko je netko od vijećnika spriječen prisustvovati sjednici, molimo da svoj nedolazak opravda  tajnici Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Matulji, na telefon br. 274-114.

zipMaterijale za 13. Sjednicu Općinskog vijeća možete preuzeti na ovom linku!

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić